Links zur sozialen Dreigliederung

In dieser Sammlung werden möglichst alle Webseiten aufgenommen, die sich offen zur sozialen Dreigliederung bekennen und nicht nur einige Ziele übernehmen, ohne auf ihren Zusammenhang zu verweisen.

Institut für soziale Dreigliederung, Niederlande

[Sylvain Coiplet] Nederlandse versie van de website van het Instituut voor Sociale Driegeleding.

Robert Jan Kelder

Het in 1985 in Arlesheim bij Bazel door Robert Jan Kelder in 't leven geroepen en in 1986 naar Amsterdam verhuisde Willehalm Instituut voor anthroposofie als graalwetenschap, koninklijke kunst en sociale organica (of te wel sociale driegeleding) bevordert o.m. het werk van twee persoonlijke leerlingen van Rudolf Steiner, Herbert Witzenmann en Werner Greub door middel van o.m. vertalingen, voordrachten en studiereisen. Op het driegeledingsgebied zijn tot nu toe verschenen: "De gerechtvaardige prijs - Inleiding in de cursus Wereldeconomie als nieuwe vorm van de sociale driegeleding" (In 't Engels vertaald als "The Just Price - World Economy as Social organics").